Logo projektu Włączam ON!
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Włączam ON!

Program wsparcia osób z niepełnosprawnościami, którego celem jest doprowadzenie uczestników do znalezienia zatrudnienia. 

Skorzystaj z indywidualnego i kompleksowego wsparcia aktywizacyjnego!

Obraz ozdobny

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wsparcie przewidziane jest dla osób z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które ukończyły 18 rok życia.

Jeśli spełniasz powyższe kryteria i jesteś osobą nieaktywną zawodowo lub osobą niezatrudnioną poszukującą pracy czy bezrobotną zgłoś się do programu już dziś!

Projekt realizowany jest od 01.04.2022 – 31.03.2024

Obraz ozdobny

W ramach projektu dla uczestników przewidziano kilka rodzajów wsparcia:

  • Opracowanie indywidualnego planu działania oraz określenie predyspozycji osób pozostających bez zatrudnienia,
  • Pośrednictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej oraz podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
  • Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika,
  • Indywidualne warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz predyspozycje zawodowe,
  • Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne i warsztaty z autoprezentacji,
  • Mentoring po ukończeniu cyklu szkoleń.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.

Aby wziąć udział w projekcie należy pobrać i wypełnić formularz rekrutacyjny oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów formalnych.

Po przygotowaniu dokumentacji należy odesłać ją do siedziby organizatora mailowo lub wydrukowane pocztą tradycyjną.

Dokumentacja zostanie zweryfikowana pod kątem spełnienia przez uczestnika wymogów formalnych.

W kolejnym etapie uczestnik odbędzie rozmowę rekrutacyjną z trenerem pracy oraz osobą nadzorującą projekt od strony merytorycznej. W trakcie rozmowy ocenione zostaną pozostałe kryteria dotyczące udziału w projekcie.

Etap III zakończy się wyłonieniem 300 osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach dwóch etapów finansowania oraz stworzeniem listy rezerwowej.

W ostatnim etapie ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji. Osoby, które zakwalifikowały się do projektu otrzymają informację telefonicznie lub mailowo.

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie zadzwoń lub napisz do nas!

Możesz też użyć formularza kontaktowego, wtedy my się do Ciebie odezwiemy.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Włączam ON!

Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

DOFINANSOWANIE
6 697 592,96 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:

7 326 519,96 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY
27.05.2022